Over ons

Veiligheid

VEILIGHEID

Springen is leuk en gezond, maar Jump safe! Net als bij andere sporten is er een reële kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om Jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden.

Wat doe jij:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van onze Jump Masters. Hiermee word je ook op de risico’s op blessures gewezen.  Vervolgens teken je een verklaring ('Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier') waarmee je aangeeft dat je de spelregels kent en weet dat er risico’s verbonden zijn aan het springen.

Wat doen wij:
Alle trampoline-installaties van Jumpsquare worden geproduceerd en gemonteerd door gerenommeerde fabrikanten (Sidijk, ELI Play en BigAirBag®). De door Jumpsquare gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt.

Bij het ontwerp en de bouw van onze trampoline-installaties is alles gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard en op de Britse PAS 5000-standaard. Trampolinespringen in Trampolineparken zoals die van Jumpsquare vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Hier is de sector al sinds 2004 in ontwikkeling en staat de veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel. Hierdoor zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt.

Tot slot worden alle Jumpsquare Trampolineparken gekeurd door een, door de overheid aangewezen en goedgekeurde keuringsinstantie; voor België is dit het TüV.

Jumpen in een Jumpsquare park is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die wij continue uitvoeren ligt onze veiligheidsscore hoger dan 99,4%. Dit betekent dat de kans op blessures minimaal is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt te allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde Jump Masters. Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze Jump Masters, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de arena worden nageleefd.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte EHBO training: zo borgen wij ook de veiligheid van onze jumpers wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

Regels

Jumpen in onze Trampolineparken doe je vrijwillig. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jumpsquare vestiging door middel van borden en TV schermen. De regels zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften:

 1. Minimale leeftijd van de Jumper is 2 jaar.
 2. Slechts 1 Jumper per trampoline.
 3. Jump in het midden van de trampoline, niet op de zijkanten (de paddings).
 4. Elke Jump Zone heeft specifieke regels. Neem hiervan kennis voordat je de zone betreedt.
 5. Land alleen op 2 voeten, de billen of op de rug.
 6. Trampolines alleen betreden op gripsokken (Jumpsokken) van Jumpsquare met speciaal antislipprofiel (geen schoenen/ geen blote voeten).
 7. Draag gepaste (sport)kleding en doe sieraden af.
 8. Houd rekening met andere Jumpers.
 9. Het is niet toegestaan om te rennen, te duwen, verstoppertje en/of tikkertje te spelen.
 10. Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere Jumpers.
 11. Nuttig geen alcohol, drugs of medicijnen voorafgaand aan het Jumpen.
 12. Neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op.

Aansprakelijkheids- en vrijwarings
formulier:

Let op: voorafgaand aan het springen dien je het 'Aansprakelijkheids -en Vrijwaringsformulier' te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de trampolines betreedt. Jumpsquare is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen.

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

Inhoud aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier:

Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de 'activiteiten' genoemd) aangeboden door Jumpsquare.

Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.

Jumpen in onze Trampolineparken doe je vrijwillig. Om er samen voor te zorgen dat jouw jumpsessie zo veilig mogelijk verloopt, verwachten we dat je voorafgaand aan het jumpen kennis hebt genomen van de instructies en veiligheidsregels en deze ook daadwerkelijk opvolgt en eventuele aanvullende instructies of aanwijzingen die tijdens het jumpen door het personeel gegeven worden op te volgen.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 2-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.

In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Jumpsquare niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Jumpsquare).

Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...