Menu

Over ons

Veiligheid

Veiligheid

Springen is leuk en gezond, maar Jump safe! Net als bij andere sporten is er een reële kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om Jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden: 

Corona protocol

Update maatregelen 14-10-2020

Op dinsdagavond 13 oktober heeft de Rijksoverheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan.

Trampolineparken vallen onder de sector dagrecreatie (categorie pret- en attractieparken) en kennen een sportief karakter. Derhalve geldt voor onze trampolineparken dat wij ook onder de nieuwe regelgeving geopend kunnen blijven. Zie hieronder voor een verdere toelichting op alle maatregelen.

!! Belangrijk !! Wij zullen gelet capaciteit en horeca beperkingen al onze klanten waar dit van toepassing is benaderen om reeds gemaakte boekingen om te zetten, aan te passen of te annuleren.

Algemeen:

 • Reserveer jouw jumpsessie vooraf online.
 • Zonder vooraf geboekte reservering (tijdslot) kan geen toegang worden verleend tot onze parken.
 • Groepen: vanaf 13 jaar en ouder mogen gezelschappen maximaal uit 4 personen per boeking bestaan. Voor kinderen t/m 12 jaar geldt geen beperking.
 • Registratie: vindt plaats middels het invullen en ondertekenen van de digitale waiver (het aansprakelijkheidsformulier). Tip: teken de waiver alvast thuis dan ben je sneller aan de beurt. 
 • Om de veiligheid van onze gasten en die van onze medewerkers te kunnen garanderen, willen wij de bezoekers vragen om plaats te nemen in de daarvoor bestemde vakken en alle pijlen te volgen.
 • In navolging van de nieuwe richtlijnen voor andere sectoren zullen wij onze trampolineparken tijdelijk vervroegd sluiten om 20.00 uur. De laatste jumpsessie is derhalve te boeken vanaf 19.00 uur. (Let op: dit geldt niet voor Jumpsquare Baarn)
 • Het dragen van mondkapjes voor personen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd bij het betreden van het gebouw.

Jumpen:

 • De maximale capaciteit van de trampolinearena is verder beperkt.
 • De kleedkamers en douches zijn nog gesloten, dus graag thuis omkleden. Toiletten zijn nog wel geopend zoals gebruikelijk. 
 • Gelet de ernstige beperking van het maximaal toegestane aantal personen in een ruimte zullen ouders/begeleiders in de meeste gevallen worden verzocht buiten te wachten tot na afloop van de jumpsessie. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Verlaat na afloop van de jumpsessie direct het gebouw.
 • Clubjumping op vrijdagen (19-22 uur) is tijdelijk stopgezet in verband met de vervroegde sluiting om 20.00 uur.

Horeca:

 • De horeca binnen pret- en attractieparken dient vanaf donderdag 15 oktober tijdelijk te worden gesloten.
 • Wel is er in de meeste parken een beperkte take-away mogelijkheid van drinken en versnaperingen.
 • Alle meegebrachte en gekochte consumpties dienen buiten te worden genuttigd.

Jump Party's: 

 • Als gevolg van de verplichte horeca sluiting kunnen onze arrangementen geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm.
 • De Jump Party Crunchy is wel te boeken waarbij consumpties worden meegegeven en na afloop (buiten) dienen te worden genuttigd.
 • De Jump Party Snack is tijdelijk niet mogelijk als gevolg van de gesloten horeca en keuken.
 • Bij Jumpsquare Gouda kunnen alle Jump Party's tijdelijk niet geboekt worden.
 • Feestjes zijn beperkt tot de jumpsessie en eventuele consumpties om mee te nemen.
 • Voor kinderen t/m 12 jaar geldt geen beperking van de maximale groepsgrootte. Wel hanteren we hierbij een maximum van 2 begeleiders (ouder dan 13 jaar).
 • Bij binnenkomst wordt er een tafel toegewezen die is afgestemd op het aantal personen maar er kunnen geen consumpties worden geserveerd.

Lessen:

 • De JumpScool sportlessen kunnen doorgang blijven vinden binnen de geldende richtlijnen voor sportbeoefening t/m 17 jaar (geen afstand, geen maximale groepsgrootte). Ouders/begeleiders dienen buiten te blijven wachten.
 • JumpFit lessen kunnen in aangepaste vorm eveneens doorgang blijven vinden waarbij vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstandsregel uiteraard van toepassing is als ook de maximale groepsgrootte.

Tot slot, uiteraard gelden bij ons de basisregels die overal van kracht zijn: blijf thuis bij klachten, was je handen regelmatig en voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt de regel van 1,5 meter afstand. Het dragen van mondkapjes voor personen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd bij het betreden van het gebouw.

Voor een compleet overzicht van alle maatregelen zie: ons coronaprotocol.

Het strikt naleven van alle maatregelen is nodig om veilig met elkaar te kunnen blijven jumpen in onze trampolineparken. Wij vragen dan ook ieders medewerking.

Tot snel! #jumpsafe

Wat doe jij:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van onze Jump Masters. Hiermee word je ook op de risico’s op blessures gewezen. Vervolgens teken je een verklaring ('Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier') waarmee je aangeeft dat je de spelregels kent en weet dat er risico’s verbonden zijn aan het springen.

Wat doen wij:
Alle trampoline-installaties van Jumpsquare worden geproduceerd en gemonteerd door gerenommeerde Nederlandse fabrikanten (Sidijk, ELI Play en BigAirBag®). De door Jumpsquare gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt.

Bij het ontwerp en de bouw van onze trampoline-installaties is alles gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard en op de Britse PAS 5000-standaard. Trampolinespringen in Trampolineparken zoals die van Jumpsquare vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Hier is de sector al sinds 2004 in ontwikkeling en staat de veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel. Hierdoor zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt.

Tot slot worden alle Jumpsquare Trampolineparken gekeurd door een, door de overheid aangewezen en goedgekeurde keuringsinstantie; voor Nederland zijn dit het o.a.: Keurmerk Instituut en TüV.

WAS certificaat
Alle Jumpsquare trampolineparken voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Met deze keuring is vastgesteld dat onze trampolineparken daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau.

Wij hebben gezorgd voor:

 • een veilig ontwerp en productie van het toestel.
 • een toestel dat is voorzien van de juiste documentatie en opschriften.
 • toestellen die gekeurd zijn door een daartoe aangewezen instantie, zoals TÜV Nederland.

Klik hier voor een voorbeeld certificaat

Veiligheid
Jumpen in een Jumpsquare park is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die wij continue uitvoeren ligt onze veiligheidsscore hoger dan 99,4%. Dit betekent dat de kans op blessures minimaal is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt ten allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde Jump Masters. Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze Jump Masters, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de arena worden nageleefd.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte BHV training: zo borgen wij ook de veiligheid van onze jumpers wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

Regels

Jumpen in onze Trampolineparken doe je vrijwillig en volledig op eigen risico. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jumpsquare vestiging door middel van borden en TV schermen. De regels zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften: 

 1. Minimale leeftijd van de Jumper is 7 jaar (tenzij MiniJump).
 2. Slechts 1 Jumper per trampoline.
 3. Jumpin het midden van de trampoline, niet op de zijkanten (de paddings). 
 4. Elke JumpZone heeft specifieke regels. Neem hiervan kennis voordat je de zone betreedt. 
 5. Land alleen op 2 voeten, de billen of op de rug.  
 6. Trampolines alleen betreden op gripsokken(Jumpsokken) van Jumpsquare met speciaal antislipprofiel (geen schoenen/ geen blote voeten). 
 7. Draag gepaste(sport)kleding en doe sieraden af.
 8. Houd rekening met andere Jumpers.
 9. Het is niet toegestaan om te rennen, te duwen, verstoppertje en/of tikkertje tespelen. 
 10. Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere Jumpers.
 11. Nuttig geen alcohol, drugs of medicijnenvoorafgaand aan het Jumpen. 
 12. Neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op. 

Aansprakelijkheid- en vrijwarings
formulier:

Let op: voorafgaand aan het springen dien je het 'Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier' te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de trampolines betreedt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Jumpsquare is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen. Je ontvangt dit formulier van ons in het park en vult deze schriftelijk of op één van de computers in. We adviseren je daarom om 30 minuten voor de jumpsessie aanwezig te zijn. 

Wil je sneller inchecken? Teken dan alvast de waiver vóór je bezoek. 

Download het Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier voor de vestigingen Baarn of Rijswijk via de onderstaande button.

Download hier

Kom je jumpen in Amsterdam, Arnhem, Gouda, Heerhugowaard, Lelystad, Nieuwegein, Nijmegen of Veghel? Teken dan alvast de waiver online, door hieronder te klikken op de vestiging van jouw bezoek. 

AmsterdamArnhem - GoudaHeerhugowaard - LelystadNieuwegein - Nijmegen - Veghel

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

Inhoud Formulier:

Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de 'activiteiten' genoemd) aangeboden door Jumpsquare.

Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.

Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen en de instructies die mij gegeven worden door het personeel van Jumpsquare vooraf en tijdens de activiteiten.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 1,5-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.

In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Jumpsquare niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Jumpsquare).

Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...