Menu

Over ons

Veiligheid

Veiligheid

Springen is leuk en gezond, maar Jump safe! Net als bij andere sporten is er een reële kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om Jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden: 

Corona protocol

Uiteraard hebben we de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van het jumpen ook in deze nieuwe wereld waarin 'social distancing' van groot belang is te kunnen waarborgen. 

Deze maatregelen worden genomen:

 • Vooraf online reserveren is voortaan verplicht. Zodoende kunnen we de beperkte capaciteit van 30 jumpers per uur beheren.
 • Teken bij het maken van een online reservering ook alvast de waiver (het aansprakelijkheidsformulier). 
 • Om de drukte in het park te beperken, ben je maximaal 15 minuten voorafgaand aan jouw jumpsessie pas welkom in het park.
 • We willen je dringend verzoeken om de reservering online te betalen, zodat we het persoonlijk contact met ons personeel tot een minimum beperken. Indien dat niet mogelijk is en je toch graag in het park betaalt, betaal dan bij voorkeur met PIN of contactloos.
 • We verzoeken iedereen om voor en na het jumpen, en op de aangegeven plekken, zijn/haar handen te desinfecteren of te wassen met water en zeep.
 • We hebben de zitjes in de horeca extra ver uit elkaar gezet zodat er voldoende ruimte ontstaat en iedereen zich gemakkelijk aan de 1,5 meter afstand kan houden. 
 • Onze menukaart is tijdelijk wat vereenvoudigd en we richten ons op take-away. 
 • Er zullen voorlopig nog geen JumpFitness en JumpScool lessen gegeven worden. Het streven is om JumpFitness per 1 juli weer op te gaan pakken, houd onze website in de gaten voor meer info en updates. 
 • We verzoeken je thuis om te kleden, omdat de kleedkamers momenteel nog gesloten zijn. 
 • Het park is voorzien van signing en er staan strepen op de grond bij de entree en bij het horecagedeelte, we verzoeken je netjes deze signing en de aanwijzingen van ons personeel te volgen en afstand te houden wanneer je in de rij staat. 
 • We verzoeken iedereen met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) of wanneer een huisgenoot koorts heeft, thuis te blijven en jouw jumpsessie pas te boeken wanneer jij en je huisgenoot zich weer helemaal fit voelt. Neem contact op met het park om reeds gemaakte reserveringen te verzetten. 
 • Check regelmatig deze webpagina voor de laatste updates.
 • Bekijk het volledige protocol via deze link.

We verzoeken je om deze maatregelen op te volgen. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat we weer lekker kunnen jumpen en lol te hebben in de Jump Arena!  

Wat doe jij:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van onze Jump Masters. Hiermee word je ook op de risico’s op blessures gewezen. Vervolgens teken je een verklaring ('Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier') waarmee je aangeeft dat je de spelregels kent en weet dat er risico’s verbonden zijn aan het springen.

Wat doen wij:
Alle trampoline-installaties van Jumpsquare worden geproduceerd en gemonteerd door gerenommeerde Nederlandse fabrikanten (Sidijk, ELI Play en BigAirBag®). De door Jumpsquare gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt.

Bij het ontwerp en de bouw van onze trampoline-installaties is alles gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard en op de Britse PAS 5000-standaard. Trampolinespringen in Trampolineparken zoals die van Jumpsquare vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Hier is de sector al sinds 2004 in ontwikkeling en staat de veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel. Hierdoor zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt.

Tot slot worden alle Jumpsquare Trampolineparken gekeurd door een, door de overheid aangewezen en goedgekeurde keuringsinstantie; voor Nederland zijn dit het o.a.: Keurmerk Instituut en TüV.

Jumpen in een Jumpsquare park is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die wij continue uitvoeren ligt onze veiligheidsscore hoger dan 99,4%. Dit betekent dat de kans op blessures minimaal is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt ten allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde Jump Masters. Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze Jump Masters, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de arena worden nageleefd.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte BHV training: zo borgen wij ook de veiligheid van onze jumpers wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

Regels

Jumpen in onze Trampolineparken doe je vrijwillig en volledig op eigen risico. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jumpsquare vestiging door middel van borden en TV schermen. De regels zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften: 

 1. Minimale leeftijd van de Jumper is 7 jaar (tenzij MiniJump).
 2. Slechts 1 Jumper per trampoline.
 3. Jumpin het midden van de trampoline, niet op de zijkanten (de paddings). 
 4. Elke JumpZone heeft specifieke regels. Neem hiervan kennis voordat je de zone betreedt. 
 5. Land alleen op 2 voeten, de billen of op de rug.  
 6. Trampolines alleen betreden op gripsokken(Jumpsokken) van Jumpsquare met speciaal antislipprofiel (geen schoenen/ geen blote voeten). 
 7. Draag gepaste(sport)kleding en doe sieraden af.
 8. Houd rekening met andere Jumpers.
 9. Het is niet toegestaan om te rennen, te duwen, verstoppertje en/of tikkertje tespelen. 
 10. Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere Jumpers.
 11. Nuttig geen alcohol, drugs of medicijnenvoorafgaand aan het Jumpen. 
 12. Neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op. 

Aansprakelijkheid- en vrijwarings
formulier:

Let op: voorafgaand aan het springen dien je het 'Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier' te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de trampolines betreedt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Jumpsquare is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen. Je ontvangt dit formulier van ons in het park en vult deze schriftelijk of op één van de computers in. We adviseren je daarom om 30 minuten voor de jumpsessie aanwezig te zijn. 

Wil je sneller inchecken? Teken dan alvast de waiver vóór je bezoek. 

Download het Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier voor de vestigingen Baarn of Veghel via de onderstaande button.

Download hier

Kom je jumpen in Amsterdam, Arnhem, Gouda, Heerhugowaard, Lelystad, Nieuwegein of Nijmegen? Teken dan alvast de waiver online, door hieronder te klikken op de vestiging van jouw bezoek. 

AmsterdamArnhem - GoudaHeerhugowaard - LelystadNieuwegein - Nijmegen

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

Inhoud Formulier:

Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de 'activiteiten' genoemd) aangeboden door Jumpsquare.

Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.

Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen en de instructies die mij gegeven worden door het personeel van Jumpsquare vooraf en tijdens de activiteiten.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 1,5-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.

In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Jumpsquare niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Jumpsquare).

Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...