Menu

Over ons

Veiligheid

Veiligheid

Springen is leuk en gezond, maar jump veilig! Net als bij andere sporten is er een reële kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden.

Wat doe jij:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van onze Jump Masters. Hiermee word je ook op de risico’s op blessures gewezen. Vervolgens teken je een verklaring ('aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier') waarmee je aangeeft dat je de spelregels kent en weet dat er risico’s verbonden zijn aan het springen.

Wat doen wij:
Alle trampoline-installaties van Jumpsquare worden geproduceerd en gemonteerd door gerenommeerde Nederlandse fabrikanten (Sidijk, ELI Play en BigAirBag®). De door Jumpsquare gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt.

Bij het ontwerp en de bouw van onze trampoline-installaties is alles gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard en op de Britse PAS 5000-standaard. Trampolinespringen in trampolineparken zoals die van Jumpsquare vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Hier is de sector al sinds 2004 in ontwikkeling en staat de veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel. Hierdoor zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt.

Tot slot worden alle Jumpsquare Trampolineparken gekeurd door een, door de overheid aangewezen en goedgekeurde keuringsinstantie; voor Nederland zijn dit het o.a.: Keurmerk Instituut en TüV.

WAS certificaat
Alle Jumpsquare trampolineparken voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Met deze keuring is vastgesteld dat onze trampolineparken daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau.

Wij hebben gezorgd voor:

 • een veilig ontwerp en productie van het toestel.
 • een toestel dat is voorzien van de juiste documentatie en opschriften.
 • toestellen die gekeurd zijn door Keurmerkinstituut.

Klik hier voor een voorbeeld certificaat

Veiligheid
Jumpen in een Jumpsquare park is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die wij continue uitvoeren ligt onze veiligheidsscore hoger dan 99,4%. Dit betekent dat de kans op blessures minimaal is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt ten allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde Jump Masters. Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze Jump Masters, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de arena worden nageleefd.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte BHV training: zo borgen wij ook de veiligheid van onze jumpers wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

Regels

Jumpen in onze trampolineparken doe je vrijwillig en volledig op eigen risico. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij het maken van een online boeking, bij binnenkomst in onze Jumpsquare vestiging door middel van borden en TV schermen en voordat je de Jump Arena betreedt. De regels zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. We zeten ze even voor je op een rijtje. 

Voorafgaand aan het jumpen:

 1. Bekijk de veiligheidsvideo en/of lees de veiligheidsinstructies goed door.
 2. Iedereen vanaf 16 jaar dient een waiver te ondertekenen. Voor kinderen van 2 t/m 15 jaar dient er door de verantwoordelijke ouder of begeleider een waiver ondertekend te worden.
 3. Jumpen is toegestaan vanaf 6 jaar. Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar zijn er speciale Mini Jump uren.
 4. Jumpen is niet toegestaan voor personen met gezondheidsklachten, zwaarder dan 120 kilo of wanneer je zwanger bent.
 5. Jumpen is alleen toegestaan wanneer je gripsokken (jumpsokken) draagt, deze zijn voorzien van een speciaal antislipprofiel.
 6. Draag gepaste (sport)kleding en doe sieraden en riemen af en leeg je broekzakken. Neem geen harde of scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op.
 7. Nuttig geen alcohol, drugs of medicijnen voorafgaand aan het jumpen.

Algemene Veiligheidsregels in de Jump Arena:

 1. Volg altijd de instructies en aanwijzingen op van ons personeel.
 2. Land na het jumpen op de trampolines op 2 voeten en buig door je knieën, of landt op je billen of rug. 
 3. Telkens 1 jumper tegelijk op elke trampoline.
 4. Jump zo veel mogelijk in het midden van de trampoline en land niet op de zijkanten (paddings).
 5. Houd goed rekening met andere jumpers. Doe alleen trucs als daarvoor voldoende ruimte is.
 6. Maak geen salto’s van de ene naar de andere trampoline. Je kan op de padding landen en een blessure oplopen.
 7. Mocht je vallen, probeer dan je armen tegen je lichaam en je kin op je borst te houden. Dit voorkomt blessures aan je armen, schouders en nek.
 8. Het is niet toegestaan om te rennen, te duwen of tikkertje te spelen.
 9. Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere jumpers.
 10. Uitrusten of chillen doe je buiten de trampoline arena, niet op de trampolines.
 11. Klim niet over hekken of in de netten.

Veiligheidsregels voor bepaalde Zone’s of Attracties

 1. De lange zwarte trampoline heeft altijd voorrang. Als je over wilt steken, kijk je eerst goed of er niemand aankomt.
 2. Maak geen tricks zoals een salto richting de Foam Pit en Big Air Bag en duik er niet in: je dient hier altijd op je billen of op je rug te landen.
 3. Spring pas in de Foam Pit of op de Big Air Bag als degene voor jou vertrokken is.
 4. Wanneer je veilig geland bent in de Foam Pit of op de Big Air Bag, verlaat deze dan zo snel mogelijk zodat de jumper na jou niet bovenop je springt.
 5. Gooi niet met de foam blokken.
 6. De ballen in de Dodge Ball Arena en bij de Slam Dunk zijn om mee te gooien en mogen niet gebruikt worden om mee te voetballen.
 7. Niet langer dan 1 seconde aan de baskets van de Slam Dunk blijven hangen.

De waiver

Voorafgaand aan het springen dien je de waiver te ondertekenen. Hierin geef je aan dat je op de hoogte bent van de mogelijke risico's bij het betreden van de trampolines en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Jumpsquare is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen.

We adviseren je om de waiver vóór je bezoek online te ondertekenen. Kom je springen en is de waiver nog niet ondertekend, dan kan dit bij de ingang op één van onze computers. Dit kost extra tijd, daarom adviseren we je om 30 minuten voor je jumpsessie aanwezig te zijn.

Wil je sneller inchecken? Bekijk en teken de waiver dan alvast online via onderstaande button.

Teken de waiver

Inhoud Waiver

Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de 'activiteiten' genoemd) aangeboden door Jumpsquare.

Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.

Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen en de instructies die mij gegeven worden door het personeel van Jumpsquare vooraf en tijdens de activiteiten.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 1,5-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.

In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Jumpsquare niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Jumpsquare).

Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...